Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi w różnych dziedzinach prawa.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych. Obsługa prawna dotyczy różnych gałęzi prawa, co pozwala na pełne dostosowanie zakresu usług do indywidualnych potrzeb klienta.

Sposób świadczenia usług przez kancelarię może przybrać formę kompleksowej stałej obsługi prawnej, opartej na umowie o stałej współpracy lub indywidualnej i jednorazowej pomocy prawnej, dotyczącej przeprowadzenia konkretnej sprawy. Wskazane usługi dotyczą przede wszystkim udzielania krótkich porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych do sądu (np. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, skarg kasacyjnych), reprezentowania klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z klientem i uzależniona przede wszystkim od: wartości przedmiotu sporu, skomplikowania materii prawnej sprawy oraz kwantum czasu, jaki jest konieczny do zaangażowania w prowadzenie danej sprawy.