Prawo pracy

W tym obsługa roszczeń pracowników i pracodawców.

Usługi kancelaryjne w zakresu prawa pracy – zarówno roszczeń pracodawców, jak i pracowników.

Koncentrują się one w materii roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, sporów związanych z rozwiązaniem umów o pracę oraz roszczeń odszkodowawczych, związanych z mobbingiem lub dyskryminacją w pracy. W tym zakresie prawnicy reprezentują klientów w sporach przed sądami pracy.