Prawo karne

Reprezentowanie osób w postępowaniach karnych.

Prawnicy kancelarii mają duże doświadczenie w reprezentowaniu oskarżonych w postępowaniach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, w charakterze obrońców.

Usługi z zakresu prawa karnego dotyczą zarówno obrony w sprawach karnych o przestępstwa, jak również postępowań w sprawach o wykroczenia albo przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Reprezentacja w sprawach karnych zapewniania jest także pokrzywdzonym, w imieniu których prawnicy działają w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Kancelaria prowadzi również sprawy o roszczenia majątkowe, związane z niesłusznym skazaniem lub tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem.