Prawo handlowe

W tym prawo spółek i sporządzanie umów.

Zakres usług kancelarii z dziedziny prawa handlowego skierowany jest głównie do przedsiębiorców.

Kancelaria przygotowuje oraz opiniuje projekty umów handlowych. W ramach tej usługi przewidziana jest także udział prawników w negocjacjach treści umów z kontrahentami. Prawnicy kancelarii zajmują się także prowadzeniem stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, związanej m.in. z dochodzeniem zapłaty należności umownych przed sądami oraz organami egzekucyjnymi. Świadczymy również usługi związane z tworzeniem i rejestracją spółek oraz doradztwem w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy również usługi, dotyczącej bieżącej obsługi korporacyjnej, w ramach której opracowywane są regulaminy organów spółek, nadzorowana jest organizacja zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prawnicy uczestniczą w negocjacjach i redagowaniu zmiany umów lub statutów spółek oraz udzielane są porady, dotyczące problematyki likwidacji spółek lub uruchamiania postępowań upadłościowych.