Prawo cywilne

Różne dziedziny prawa cywilnego, m.in. prawo rodzinne i spadkowe.

Prawnicy naszej kancelarii świadczą usługi w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, m.in. prawa rodzinnego i spadkowego.

Doradztwo obejmuje m. in. sprawy z zakresu prawa zobowiązań, rzeczowego rodzinnego, oraz spadkowego. Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów, dotyczących roszczeń majątkowych, wynikających zarówno z umów jak również z czynów niedozwolonych. Szczególny nacisk na tym obszarze położony jest na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za błędy w sztuce lekarskiej oraz roszczenia powstałych w wyniku niewykonywanie lub nienależytego wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

Świadczone usługi obejmują także materię dotyczącą statusu nieruchomości, w skład której wchodzą m.in roszczenia o wydanie nieruchomości, wnioski o zasiedzenie własności, wnioski o ustanowienie służebności jak również wnioski o dokonanie albo wykreślenie wpisów w księgach wieczystych.

W odniesieniu do prawa rodzinnego kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu spraw o rozwód i separację, podziału majątku małżeńskiego oraz kwestiami uregulowania władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

W ramach spraw spadkowych, świadczona pomoc dotyczy m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz roszczeń o zachowek.

Reprezentacja naszych klientów dotyczy zarówno sporów sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, jak również prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym.