Prawnicy

Informacje nt. prawników naszej kancelarii.

Usługi w naszej kancelarii świadczą: radca prawny Magdalena Wojtas-Poterucha oraz radca prawny dr Przemysław Gorzko.

Prawnicy naszej kancelarii korzystają z wiedzy i doświadczenia uzyskanego w trakcie praktyki zawodowej, zajmując się każdym klientem w sposób indywidualny, uwzględniając w pełni jego potrzeby, przy zachowaniu najwyższego stopnia profesjonalizmu oraz w zgodzie z zasadami etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. W tym dziale opublikowaliśmy biogramy naszych radców.