Magdalena Wojtas-Poterucha

Radca prawny w Zamościu

Magdalena Wojtas-Poterucha odbywała aplikację radcowską w latach 2014-2016 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W roku 2017 z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin państwowy uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. W tym samym roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Od lat związana z prawem podatkowym i medycznym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Rachunkowość, broniąc pracę dyplomową pt. „Kontrola podatkowa”. Jest też absolwentką studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo medyczne i bioetyka. W 2018 r. obroniła – z oceną bardzo dobrą – pracę dyplomową pt. „Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o leczenie”.

Magdalena Wojtas-Poterucha prowadzi obecnie indywidualną praktykę zawodową w Zamościu. Wcześniej jako aplikant, aktualnie jako radca prawny, Magdalena Wojtas-Poterucha świadczy również pomoc prawną pro bono.